MTÜ T-Toetusgrupp

 

 

 

 

 

MTÜ T-Toetusgrupp loodi 2016. aastal vabatahtlikest koosneva ning militaarsete oskustega seltskonna poolt, sooviga panustada siseturvalisuse tagamisse Harjumaal    ( Põhja-Eestis ).

Meie eesmärgiks ei ole kedagi asendada või pidada end kõige paremaks ning targemaks. Pigem soovime olla usaldusväärne, täiendav ja abistav organisatsioon koostööpartnerite jaoks, pakkudes tuge oma oskuste ning teadmistega.

Oleme kaasatud siseturvalisuse tagamisse Harjumaal erinevate projektide ja koostöö kaudu, tegutsedes kahel olulisel tegevussuunal:

operatiivne pääste ( kadunud või eksinud inimeste otsingud, esmase abi osutamine eluohtlikes olukordades jms. ) ning ennetustegevused;

kodanikukaitsega seotud ohutushoid ( tsiviilkaitse abinõud, evakuatsioon, käitumine eriolukordades jms. ) ning teavitustegevus.

Meie tugevuseks on kõikides tegevustes operatiivsus ja asjatundlikkus, soov aidata kaasa vajaliku abi jõudmisele inimesteni parimal ning kiiremal moel, tõsta inimeste teadlikkust turvalisest käitumisest…

Täpsema kirjelduse meie võimekusest leiab leheküljelt “Tegevused”.

 

Meie infoliin 24 h :

või E-post:

 

MTÜ T-Toetusgrupp kodulehte toetab:

  

veebimajutus.ee